Piątek, 8.10.2021

10:00 - 11:15

Bezpłatny webinar

Spełnienie i udokumentowanie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju dla biomasy na cele energetyczne jest obecnie jednym z największych wyzwań

jakie stoją przez biomasową branżą.

Od 1 lipca 2021 zgodnie z Dyrektywą RED II wszedł obowiązek certyfikacji

dla biomasy stałej, zużywanej na cele energetyczne

przy produkcji energii, ciepła i chłodu w instalacjach powyżej 20MW.


Od stycznia 2022 roku biomasa bez certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów KZR nie będzie mogła być zaliczana jako paliwo zeroemisyjne.

Po więcej informacji na temat obowiązkowej certyfikacji

zapraszamy na II edycję naszego webinaru!

Pospiesz się, liczba miejsc jest ograniczona!

Dni
Godzin
Minut

Certyfikacja biomasy zgodnie z KZR

Webinar rozpocznie się za:

Webinar poprowadzi:

dr Ilona Olsztyńska

Ekspert w zakresie certyfikacji i uwierzytelniania upraw i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne

Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, ISO 9001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

Ilona Olsztyńska należy do Komitetu Technicznego powołanego przez SGS Polska Sp. z o.o. w zakresie opracowania Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy na cele energetyczne PL-KSUB-SNS, a także wiodącym ekspertem w zakresie uwierzytelniania upraw energetycznych, drewna energetycznego i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne w Polsce i zagranicą.

Posiada uprawnienia brakarza II klasy drewna okrągłego oraz brakarza tarcicy konstrukcyjnej.

DOŁĄCZ TERAZ

Czego dowiesz się podczas webinaru?

Kto ma obowiązek uzyskać certyfikat zgodnie z zapisami Dyrektywy RED II

W jaki sposób można przygotować się do certyfikacji?

Jakie są etapy w zakresie uzyskiwania certyfikatu?

Jakie są zakresy certyfikatu KZR INiG?

Czy możesz samodzielnie przygotować się do certyfikacji?

Ile czasu trwa uzyskiwanie certyfikatu?

Do zobaczenia 8 października 2021!

DOŁĄCZ TERAZ

Co jeszcze organizujemy?

powermeetings.eu

Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa

tel.: +48 505 659 477

NIP: 952-139-65-83

REGON: 363385059

powermeetings@powermeetings.eu

EDUKACJA KONFERENCJE

KURSY I SZKOLENIA

STACJONARNIE I ONLINE

powermeetings.eu

ZAPROSZENIA NA STRONACH POWERMEETINGS.EU NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWERMEETINGS.EU KAŻDORAZOWO PODLEGA WERYFIKACJI,

A O UDZIALE DECYDUJE ORGANIZATOR.


Zakaz kopiowania, powielania, modyfikowania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania całości lub części opisów lub grafiki. Zarówno informacje, opisy oraz grafika, w całości, jak i poszczególne ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W razie niezastosowania się do niniejszego zakazu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.


copyright © 2021 powermeetings.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności