Czwartek, 3.03.2022

11:00 - 12:30

Bezpłatny webinar

Spełnienie i udokumentowanie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR)
dla biomasy zawartej w paliwach alternatywnych oraz odpadach
na cele energetyczne oraz wykorzystywanych przy procesach produkcyjnych
jest obecnie jednym z większych wyzwań jakie stoją przez wieloma firmami.

Od 1 lipca 2021 zgodnie z Dyrektywą RED II wszedł obowiązek certyfikacji dla biomasy stałej, zużywanej na cele energetyczne i jak się okazało pod koniec roku 2021

obowiązek ten obejmuje również:

- producentów i dostawców paliw alternatywnych/odpadów/RDF

- wytwórców energii i ciepła z paliw alternatywnych/odpadów/RDF

- firm wykorzystujących paliwa alternatywne/odpady/RDF w procesach technologicznych


Brak certyfikatu, tj. potwierdzenia spełnienie wymogów KZR dla paliw z biomasy, decyduje o tym, że biomasa w takim paliwie nie będzie mogła być zaliczana jako zeroemisyjna.

Po więcej informacji na temat certyfikacji zapraszamy

na kolejną edycję naszego webinaru!

Pospiesz się, liczba miejsc jest ograniczona!

Certyfikacja na zgodność z KZR

Webinar rozpocznie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Webinar poprowadzi:

dr Ilona Olsztyńska

Ekspert w zakresie certyfikacji

Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, ISO 9001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

Ilona Olsztyńska należy do Komitetu Technicznego powołanego przez SGS Polska Sp. z o.o. w zakresie opracowania Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy na cele energetyczne PL-KSUB-SNS, a także wiodącym ekspertem w zakresie uwierzytelniania upraw energetycznych, drewna energetycznego i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne w Polsce i zagranicą.

Posiada uprawnienia brakarza II klasy drewna okrągłego oraz brakarza tarcicy konstrukcyjnej.

DOŁĄCZ TERAZ

Czego dowiesz się podczas webinaru?

Nowelizacja wymagań prawnych KE w zakresie biomasy – dyrektywa RED II, rozporządzenia EUETS.

Jakie systemy certyfikacji biomasy dopuszcza dyrektywa RED II?

Obowiązek certyfikacji dla dostawców paliw alternatywnych oraz odpadach zawierających biomasę.

Czy i jakie badania laboratoryjne są wymagane dla paliw alternatywnych zawierających biomasę?

Jak przygotować się do certyfikacji?

Ile czasu trwa uzyskiwanie certyfikatu?

Jakie są etapy w zakresie uzyskiwania certyfikatu?

Do zobaczenia 3 marca 2022!

DOŁĄCZ TERAZ

Co jeszcze organizujemy?

powermeetings.eu

Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa

tel.: +48 505 659 477

NIP: 952-139-65-83

REGON: 363385059

powermeetings@powermeetings.eu

EDUKACJA KONFERENCJE

KURSY I SZKOLENIA

STACJONARNIE I ONLINE

powermeetings.eu

ZAPROSZENIA NA STRONACH POWERMEETINGS.EU NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWERMEETINGS.EU KAŻDORAZOWO PODLEGA WERYFIKACJI,

A O UDZIALE DECYDUJE ORGANIZATOR.


Zakaz kopiowania, powielania, modyfikowania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania całości lub części opisów lub grafiki. Zarówno informacje, opisy oraz grafika, w całości, jak i poszczególne ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W razie niezastosowania się do niniejszego zakazu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.


copyright © 2021 powermeetings.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności