Pakiet fit for 55 stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r.

Nowy cel stanowi wyzwanie, lecz też szansę na przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji gospodarki w Polsce, w tym przy wsparciu ze środków unijnych.

Jednym ze składowych Pakietu Fit for 55

jest Rewizja dyrektywy 2010/75/EU ws. emisji przesyłowych (IED)

Jakie dokładnie zmiany planowane są względem Dyrektywy IED ?


Po więcej szczegółów i odpowiedź na to pytanie zapraszamy na nasz webinar!

Pospiesz się, liczba miejsc jest ograniczona!

Dni
Godzin
Minut

Dyrektywa IED w kontekście Fit for 55

Webinar rozpocznie się za:

Pakiet Fit for 55 to między innymi:

Zmiany w Dyrektywie efektywnościowej EED

Rewizja Dyrektywy RED II

Rewizja dyrektywy 2010/75/EU ws. emisji przesyłowych (IED)

Reforma systemu handlu emisjami EU ETS

Rozszerzenie systemu EU ETS o nowe sektory: transport i budownictwo

Wprowadzenie podatku granicznego (CBAM)

Rewizja Dyrektywy o opodatkowaniu energetyki

Webinar poprowadzi:

Marcin Wiśniewski

Radca Ministra

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający 12-letnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych.

Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT.

Posiada tytuł mgr inż. ochrony środowiska uzyskany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowa na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej pn. Informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska.

Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.

DOŁĄCZ TERAZ

Czego dowiesz się podczas webinaru?

Jakie są wstępne rezultaty oceny wpływu Dyrektywy IED

Jaki jest wpływ proponowanych zmian na promocję Gospodarki w Obiegu Zamkniętym i Symbiozy Przemysłowej

Jaka jest propozycja zmian z zakresu Dyrektywy IED

Jakie są oczekiwania Komisji w zakresie wzmocnienia roli Dyrektywy IED w realizacji ambicji klimatycznych UE

Do zobaczenia 27 sierpnia 2021!

DOŁĄCZ TERAZ

powermeetings.eu

Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa

tel.: +48 505 659 477

NIP: 952-139-65-83

REGON: 363385059

powermeetings@powermeetings.eu

EDUKACJA KONFERENCJE

KURSY I SZKOLENIA

STACJONARNIE I ONLINE

powermeetings.eu

ZAPROSZENIA NA STRONACH POWERMEETINGS.EU NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWERMEETINGS.EU KAŻDORAZOWO PODLEGA WERYFIKACJI,

A O UDZIALE DECYDUJE ORGANIZATOR.


Zakaz kopiowania, powielania, modyfikowania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania całości lub części opisów lub grafiki. Zarówno informacje, opisy oraz grafika, w całości, jak i poszczególne ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W razie niezastosowania się do niniejszego zakazu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.


copyright © 2021 powermeetings.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności