czwartek, 2.06.2022

11:00 - 12:30

Bezpłatny webinar

Producenci i importerzy wprowadzając wyroby budowlane, w tym konstrukcje drewniane, na rynek UE są zobowiązani do spełnienia wymagań prawnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych (tzw. Rozporządzenie CPR).


Dodatkowo podmioty te odpowiadają za zgodność tych wyrobów z właściwościami technicznymi zdefiniowanymi i opisanymi w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych.


W obszarze litych konstrukcji drewnianych obowiązują zharmonizowane specyfikacje techniczne dla:

   Drewna konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym sortowanego wytrzymałościowo - EN 14081 (obecnie obowiązująca to: PN-EN 14081-1+A1:2011),

     Prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi - EN 14250 (obecnie obowiązująca to: PN-EN 14250:2011).

Celem webinaru jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych (w tym konstrukcji drewnianych) na rynek krajowy i Unii Europejskiej, wymagań jakościowych dla litego drewna konstrukcyjnego oraz prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi.

Zarówno norma EN 14081, jak i EN 14250 wymagają wdrożenia przez producenta zakładowej kontroli produkcji (ZKP) oraz uzyskania certyfikatu na zgodność jej ze zharmonizowaną specyfikacja techniczną. Certyfikatu takiego może udzielić jedynie uprawniona do tego notyfikowana jednostka certyfikująca (np.: SGS Polska).

Pospiesz się, liczba miejsc jest ograniczona!

Zgłaszam udział

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Webinar rozpocznie się za:

Webinar poprowadzi:

dr inż. Ilona Olsztyńskaa

Business Development Manager,

FPC of Construction Products/ Biomass&Biofuels /EUTRS

SGS Polska

Ilona Olsztyńska Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, PEFC, ISO 9001, ISO 14001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości Politechniki Poznańskiej.Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze biomasy i paliw z biomasy, drewna i brakarstwa, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i logistyki.

DOŁĄCZ TERAZ

Czego dowiesz się podczas webinaru?

Tarcica konstrukcyjna i drewno konstrukcyjne jako wyrób budowlany

Wymagania normatywne dla
litych konstrukcji drewnianych
(wg PN-EN14081-1+A1:2011)

Wymagania normatywne dla prefabrykowanych konstrukcji drewnianych (wg PN-EN 14250:2011)

Zakładowa Kontrola Produkcji
– co to jest i jak ją nadzorować?

Jak uzyskać certyfikat dla drewna konstrukcyjnego?

DOŁĄCZ TERAZ

Kto powinien wziąć udział w webinarze?

właściciele i pracownicy tartaków i zakładów prefabrykacji drewna

przedstawiciele składów drzewnych, składów tarcicy i wyrobów budowlanych

importerzy tarcicy i konstrukcji drzewnych

projektanci budowlani i architekci

pracownicy inspektorów dozoru budowlanego i kierownicy budów.

ZAPISUJĘ SIĘ

Do zobaczenia!

Co jeszcze organizujemy?

powermeetings.eu

Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa

tel.: +48 505 659 477

NIP: 952-139-65-83

REGON: 363385059

powermeetings@powermeetings.eu

EDUKACJA KONFERENCJE

KURSY I SZKOLENIA

STACJONARNIE I ONLINE

powermeetings.eu

ZAPROSZENIA NA STRONACH POWERMEETINGS.EU NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWERMEETINGS.EU KAŻDORAZOWO PODLEGA WERYFIKACJI,

A O UDZIALE DECYDUJE ORGANIZATOR.


Zakaz kopiowania, powielania, modyfikowania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania całości lub części opisów lub grafiki. Zarówno informacje, opisy oraz grafika, w całości, jak i poszczególne ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W razie niezastosowania się do niniejszego zakazu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.


copyright © 2021 powermeetings.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności