Czwartek, 20.05.2021

13:00 - 14:15

Bezpłatny webinar

Projekt przepisów nowelizujących ustawę – Prawo energetyczne zmieni polski rynek elektroenergetyki, paliw ciekłych i gazu, proponując innowacyjne rozwiązania dla krajowej polityki energetycznej.

Rozwiązania zawarte w projektowanej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, są wynikiem wieloletniej pracy eksperckiej oraz szeregu konsultacji i uzgodnień z sektorem energetycznym. Usprawniają i digitalizują polską energetykę, dostosowując krajowe regulacje do prawa unijnego

– mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska

To największa zmiana prawa energetycznego od wielu lat.

Podczas webinaru wskażemy najważniejsze zmiany zawarte w nowelizacji.


Pospiesz się, liczba miejsc jest ograniczona!

Dni
Godzin
Minut

Zmiany w ustawie prawo energetyczne

Webinar rozpocznie się za:

Nowelizacja Prawa energetycznego to:

Nowe regulacje dla magazynowania energii

Instalacja inteligentnych liczników energii

Nowe standardy na rynku energii

Uruchomienie CSIRE i OIRE

Zamknięte systemy dystrybucyjne

Nowe rozwiązania dla pojazdów trakcyjnych

Nowe korzyści dla uczestników rynku energii elektrycznej

Webinar poprowadzi:

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. rozwoju rynku energii, Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University.

Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration).

Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

DOŁĄCZ TERAZ

Czego dowiesz się podczas webinaru?

Jakie najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku energii wprowadzi nowelizacja

W jakich obszarach rynku zmiany będą najbardziej odczuwalne

Jaki jest obecnie status wprowadzanych zmian

Jakie nowe zadania dla uczestników rynku wprowadzi nowelizacja

Do zobaczenia już 20 maja!

DOŁĄCZ TERAZ

powermeetings.eu

Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa

tel.: +48 505 659 477

NIP: 952-139-65-83

REGON: 363385059

powermeetings@powermeetings.eu

EDUKACJA KONFERENCJE

KURSY I SZKOLENIA

STACJONARNIE I ONLINE

powermeetings.eu

ZAPROSZENIA NA STRONACH POWERMEETINGS.EU NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWERMEETINGS.EU KAŻDORAZOWO PODLEGA WERYFIKACJI,

A O UDZIALE DECYDUJE ORGANIZATOR.


Zakaz kopiowania, powielania, modyfikowania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania całości lub części opisów lub grafiki. Zarówno informacje, opisy oraz grafika, w całości, jak i poszczególne ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W razie niezastosowania się do niniejszego zakazu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.


copyright © 2021 powermeetings.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności